Emaye Fırını

  • Emaye uygulaması Yaş Emaye Uygulaması ve Toz Emaye Uygulaması şeklinde ikiye ayrılır
  • Emaye uygulamasında iyi bir kalite elde edilmesi için tabaka kalınlığının ve dengeli uygulamanın rolü büyüktür. Çok ince uygulama yetersiz bir kalite parametresidir ve yanmalara , bakır başı denilen emaye atmalarına yol açar. Buna karşın çok kalın aplikasyon da emaye atmaları ile sonuçlanır. Dengeli olmayan bir uygulama ile sac çizgileri kıl çatlakları ve termal şok direncini azalması gibi sonuçların nedenidir.
  • Ürünün ve üzerine uygulanacak emayenin türüne uygun olarak bir aplikasyon şekli seçilir.
  • Günümüzde halen yaş emaye uygulaması toz emaye uygulamasından daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Toz emaye uygulaması özellikle elektrostatik pudra ,, her geçen gün biraz daha yapılanmaktadır. Son yıllarda emaye uygulamaları yaş ve toz emaye giderek artan bir şekilde mekanik sistemlere dönüşmektedir.
  • Mekanik yöntemler, emaye uygulama parametresi olarak oldukça dengeli kaplama vermektedirler. İnsana dayalı klasik uygulama tarzında ise kalite kişisel beceriye göre değişmektedir.

Emaye Uygulaması ; Yaş Emaye ve Toz Emaye olarak ikiye ayrılır.

Yaş Emaye Uygulaması: Genellikle ürün üzerinde girinti ve çıkıntı bol ise uygulanır. Toz emayenin yapışma özelliği göstermediği ürünlerde de görmek mümkündür. Yaş Emaye Fırınları Daldırma tip Yaş Emaye Kabinleri ile ve Püskürtme tip Yaş Emaye Kabinleri ile desteklenir. Boyler içi emayeleme işlemide yaş emaye ile uygulanır. Kazan içi emaye mikserleri ile desteklenir ve ön ısıtmadan sonra 850 derecelik fırınlarda emayenin reaksiyonunu tamamlaması beklenir.

 

Toz Emaye Uygulaması; Gündelik kullanılan birçok malzemelerin emayelenmesi toz emaye ile mümkündür. Toz Emaye Uygulanması düz parçalar ve girintisi çıkıntısı az parçalar için Robotlu Emaye Uyguluması ile yapılırsa homojen dağılım göstererek ürün kalitesini artırır. Bu uygulama yaş emayeye göre daha sağlıklıdır. Mukavemeti daha yüksek ve geri dönüşümü daha kolaydır.

 

Boyler İçi Emaye Uygulaması; Boylerlerin içleri sağlık açısından emaye uygulamasından geçmesi öngörülmektedir. Bu uygulama, alt ve üst merkezlerinden sabitlenerek içine yaş emaye dökümü ve çevirme mikserinin yardımı ile olmaktadır. Bu uygulamanın sonucunda yaş emaye kazan içerisine tutumunu sağlar ve Emaye pişirme fırınında son olarak reaksiyonunu göstererek bitmiş ürün olarak çıkar.